facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Dyżur wakacyjny

Ogłoszenie

Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”
w Ełku
ul. Dobrzańskiego 3
tel. 87 610 33 96
Ogłasza zapisy na dyżur wakacyjny
na sierpień 2016r. na okres 01.08.2016 - 30.08.2016
Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać w kancelarii przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola (karta dotyczy tylko dzieci nie uczęszczających do MP”SÓ”) i złożyć w przedszkolu
w terminie od 01.06.2016r. do 15.06.2016r.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola MP”SÓ” wpisują się na listę u Pani Intendentki.
Opłata za dziecko w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi:
wyżywienie - 105 zł
opłata godzinowa - 126 zł
opłata godzinowa z Ełcką Kartą Rodziny 3+ - 94,50 zł
i należy ją wpłacić na konto Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka”:
85 1020 4724 0000 3102 0075 9951 PKO BANK POLSKI S.A. ul. Wojska Polskiego 54 19-300 Ełk z dopiskiem: dyżur wakacyjny
najpóźniej do 15 lipca 2016r.
Zwroty za wyżywienie oraz opłatę godzinową za czas nieobecny w przedszkolu dokonywane będą do 15 września 2016r. na wskazane przez rodziców/opiekunów konto.
Uwaga: 31.08.2016r. przedszkole będzie nieczynne ze względu na konieczność przygotowania placówki do przyjęcia dzieci na nowy rok szkolny.

Do pobrania

↑ powrót ↑