facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2017 / 2018

Rok szkolny 2017/2018
10 kwietnia 2017 r.
rozpoczyna się nabór uzupełniający
na wolne miejsca
do przedszkoli: Bajka, Ekoludki, Mali Odkrywcy i Słoneczna Ósemka
poprzez utworzenie kolejnych (nowych) oddziałów

Po zakończeniu rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018, tj wg stanu na 31 marca 2017 r. liczba dzieci oczekujących na miejsca w przedszkolach publicznych znacząco przekroczyła liczbę miejsc, którymi dysponują przedszkola. W związku z powyższym Prezydent Miasta Ełku podjął decyzję o utworzeniu kolejnych /nowych/ 10 oddziałów, które zostaną uruchomione z dn. 1 września 2017r.

W ramach naboru uzupełniającego niżej wymienione przedszkola będą mogły przyjąć ogółem 240. dzieci, tj.:

Termin składania wniosków: od 10. kwietnia 2017 – do 28. kwietnia 2017.

Wywieszenie na tablicach ogłoszeń list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli w ramach naboru uzupełniającego: 31 maja 2017.

W/w terminy oraz kryteria naboru określa Zarządzenie Nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 stycznia 2017 r.

W celu ułatwienia rodzicom czynności związanych z dokumentacją – rodzice (opiekunowie prawni) mogą dokonać przeniesienia dokumentów „z przedszkola do przedszkola”, tj. można pobrać wniosek składany do przedszkola w trybie I-szej rekrutacji i złożyć ponownie do wybranego przedszkola z potraktowaniem jako wniosek składany w trybie naboru uzupełniającego.

Więcej informacji odnośnie naboru uzupełniającego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "EKOLUDKI" W EŁKU

Adres: Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk

E-mail: ekoludki@o2.pl

Telefon: 87 73 26 430

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "BAJKA" W EŁKU

Adres: ks. Jerzego Popiełuszki 6, 19-300 Ełk

E-mail: przedszkole-bajka@wp.pl

Telefon: 87 73 26 471

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "MALI ODKRYWCY" W EŁKU

Adres: Michała Kajki 8A, 19-300 Ełk

E-mail: przedszkole7@vp.pl

Telefon: 87 610 72 21 do końca kwietnia / 87 73 26 474

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNA ÓSEMKA" W EŁKU

Adres: mjr. Henryka Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk

E-mail: przedszkole8elk@gmail.com

Telefon: 87 610 33 96

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku

19-300 Ełk

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

tel. 87 73 26 175

↑ powrót ↑